BH Easy Motion

BH Easy Motion Evo Nitro City 48v E-bike

$ 95.00

  • BH Easy Motion Evo Nitro City 48v E-bike-The Electric Spokes Company
BH Easy Motion Evo Nitro City 48v E-bike-The Electric Spokes Company BH Easy Motion Evo Nitro City 48v E-bike-The Electric Spokes Company

BH Easy Motion

BH Easy Motion Evo Nitro City 48v E-bike

$ 95.00

Description

BH Easy Motion Evo Nitro City 48v E-bike

This is the motor controller for the Evo Nitro City 48v Speed Pedelec.